طرح اولیه راه اندازی «باشگاه کارآفرینان جوان» مجتمع آموزشی شهید مهدوی مورخ 21 آذرماه 1397 با حضور متخصصان این حوزه و دانش آموزان پایه نهم و دهم ارائه شد.این طرح با هدف پرورش و ایجاد زمینه ی ظهور کارآفرینان و مدیران جوان با فعالیت های کلی شامل:

  • آموزش مبانی علمی و اولیه بیزینس
  • تحقیق و تحلیل یک کسب و کار
  • طراحی و راه اندازی یک استارت آپ
  • ایجاد امکان دوره های تابستانی کارآموزی در شرکت ها و یا فعالیت در پارک های علم و فن آوری
  • بازدید از شرکت ها و برگزاری سخنرانی و میزگردهای مربوطه

برگزار گردید. در این گردهمایی جناب آقای مهندس پژمان امینی ، جناب آقای دکتر نظری متخصص در حوزه مدیریت و کارآفرینی و خانم دکتر رستمی از کارآفرینان نمونه کشور به سخنرانی و بحث و گفتگو با دانش آموزان پرداختند.