پذیرش دانش آموزان

***قابل توجه متقاضیان ثبت نام در رشته علوم انسانی***
مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی 1399-1398 در پایه دهم متوسطه تعداد محدودی دانش آموز در رشته علوم انسانی می پذیرد.

 تکمیل فرم پیش ثبت نام پایه دهم رشته انسانی


مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سال تحصیلی 99-98  در مقاطع زیر با ضوابط مشخص، امکان پذیرش دانش آموز جدید خواهد داشت:

پیش دبستان دخترانه (ظرفیت پیش دبستان دخترانه تکمیل شده است)

پیش دبستان پسرانه (ظرفیت پیش دبستان پسرانه تکمیل شده است)

دبستان پسرانه (پذیرش به تعداد محدود فقط در پایه چهارم)

دبستان دخترانه : پایه های دوم تا ششم (پذیرش به تعداد محدود)

مقطع متوسطه یک : پایه هفتم و هشتم و نهم (پذیرش به تعداد محدود)

مقطع متوسطه دو : پایه دهم و یازدهم و دوازدهم (پذیرش به تعداد محدود)

لطفا قبل از تکمیل فرم، نکات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید :

۱- تکمیل فرم های اولیه را حتماً به صورت اینترنتی انجام دهید، در صورت عدم موفقیت در درج اطلاعات با شماره تلفن مجتمع آموزشی شهید مهدوی ۰۲۱-۲۲۴۳۵۵۵۰ داخلی ۷ تماس حاصل فرمایید.

۲- پذیرش در پیش دبستان دخترانه در گروه های سنی نیمه دوم 92 و نیمه اول 93 (پیش دبستانی2) و نیمه دوم 93 و نیمه اول 94 (پیش دبستانی1) امکان پذیر می باشد.

۳- پذیرش در پیش دبستان  پسرانه در گروه های سنی نیمه دوم 92 و نیمه اول 93 (پیش دبستانی2) و نیمه دوم 93 و نیمه اول 94 (پیش دبستانی1) امکان پذیر می باشد. (ظرفیت پیش دبستان پسرانه تکمیل شده است)

۴- در پایه چهارم دبستان پسرانه، پذیرش به تعداد محدود امکان پذیر می باشد.

۵- در پایه های اول تا ششم دبستان دخترانه، پذیرش به تعداد محدود امکان پذیر می باشد.

۶- در مقطع متوسطه یک پیش ثبت نام امکان پذیر است. برای تکمیل فرم پیش ثبت نام، ارزشیابی نوبت اول پایه ششم و یا ارزشیابی نوبت دوم پایه پنجم را ثبت نمایید.

۷- در مقطع متوسطه یک، متقاضیان می بایست دارای معدل بالای ۱۹، نمره علوم و ریاضی بالای ۱۹، نمره انضباط ۲۰ و یا نتیجه کارنامه ارزشیابی شان در تمامی دروس “خیلی خوب” باشد.

۸- درمقطع متوسطه دو، شرط پیش ثبت نام در این مقطع معدل و نمره درس های اختصاصی بالاتر از ۱۹ و انضباط عالی در نیم سال اول تحصیلی سال جاری 97-98 (پایه قبل) می باشد.

۹- زمان دیدار حضوری با واجدین شرایط از بین دانش آموزانی که پیش ثبت نام  را انجام داده اند، متعاقبا اعلام خواهد شد.

10- نحوه و مراحل پذیرش واجدین شرایط از بین دانش آموزانی که پیش ثبت نام انجام داده اند، در مقاطع تحصیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.