Yalda Ceremony Report

از آن جا که یلدا یکی از مراسم سنتی و باستانی ایران است ، مقطع متوسطه 1 با هدف :

  • تقویت مهارت ارتباط گروهی
  • تقویت گرامیداشت آیین های سنتی و بومی ایرانی

این مراسم را در روز چهارشنبه 28/9/97 برگزار کرد .