همواره در طول تاریخ، مردانی از تبار پاک پیامبران موجب فروغ زمان و زمین خویش گشته و به عنوان راویان حدیث معصومان (ع)، روشنی بخش عصر خویش شدند.
در میان گنجینه ها و مفاخر شیعه، شخصیت والای حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین طباطبائی (ره) به قرن معاصر شرف بخشیده و کرسی علم و فرزانگی ایشان در حکمت، فلسفه، عرفان، تفسیر و… مهد پرورش استثنائی ترین چهره های علم و تقوا گردید. تحقیق و پژوهش در زندگی این عالم ربانی می تواند راهگشای ما در شناخت هر چه بیشتر کتاب نورانی قرآن مجید باشد.