مسابقه بین المللی ریاضی استرالیا از سال 1978 توسط The Australian Mathematic Trust (ATM) وابسته به دانشگاه Canberra با پشتیبانی انجمن ریاضی معلمان استرالیا و آکادمی علوم و ریاضی استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاددهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می شود. بیش از 40 کشور در این آزمون شرکت می کنند.برای کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در آزمون و گزارش تحلیلی و نتیجه آزمون ارسال می شود.مسئله های مسابقه ریاضی استرالیا ارتباط تنگاتنگ ریاضیات با زندگی روزمره را به دانش آموزان نشان می دهد.

لیست دانش آموزان برگزیده :

دبستان :  خانم ها رونیکا حاجیان، آیسا کاووسی، رزا رضاسلطان