دوشنبه, ۲۳ تیر, ۱۳۹۹

بررسی شیوه های نوین یادگیری با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه آموزش

امروزه در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران، بحث روش های تدریس یکی از چالش های معلمان محسوب می شود و بکارگیری روش تدریس مناسب با هر ماده...

بررسی شیوه های نوین یادگیری/ودادی:مجتمع مهدوی در ارائه شیوه های تدریس پیشتاز است

((دکتر ودادی؛پژوهشگر و استاد دانشگاه در حوزه مدیریت و آموزش های مجازی)) امروزه مهمترین دغدغه‌ نظام آموزش ، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه ‌های فكری در جامعه...

مهارت های خود را به اشتراک بگذارید و برنده باشید

توجه توجه !! دانش آموزان خانواده بزرگ مجتمع شهيد مهدوي شما به يك مسابقه بزرگ و جذاب دعوت شديد. ))مسابقه مهارت هاي ديجيتالي(( هر دانش آموز يك هشتگ # شما بايد چيكار كنيد؟ بايد...