خانه کودک در گرامی داشت روز جهانی غذا

غذای سالم هدیه ای بهشتی است که خدا برای بندگانش فرستاده است .به مناسبت روز جهانی غذا کودکانمان در خانه کودک با تغذیه سالم آشنا شدند و با درست...

برگزاری مراسم اعیاد قربان و غدیر در دبیرستان

روز یکشنبه مورخ 92/7/28 مراسم اعیاد قربان و غدیر در سالن آمفی تئاتر مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار گردید.

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی روز دوشنبه 29 مهرماه 1392 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد. سرکار خانم دکتر مبرقعی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید...