معاینه دانش آموزان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی شهید مهدوی

روز شنبه مورخ 2/9/92 دانش آموزان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی شهید مهدوی از نظرAnemia  (کم خونی فقر آهن) و تیروئید مورد معاینه قرار گرفتند. و در نهایت موارد...

تلفیق تحقیق و هنر

یک روز پاییزی کودکانمان جهت آشنایی با مفهوم گذر زمان و طبقه بندی برگ ها به پارک رفته ضمن تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره ی تغییر رنگ...

روز دانش آموز در مقطع دبیرستان

آبان برگی زرین از تاریخ انقلاب روز شنبه مورخ 92/8/13 به مناسبت فرارسیدن 13 آبان روز دانش آموز هدایای دانش آموزان که کتاب های ارزنده ای بود ، از طرف...

گرامی داشت روز دانش آموز در خانه کودک

سیزده آبان تورا خوب می شناسم تاریخ میهنم در این روز تلالویی خدایی دارد . اکنون نگاهم کن من دانش آموزم دانش آموز ...   13 آبان روز دانش آموز گرامی باد