سومین جلسه کمیته راهبردی سلامت برگزارشد

 سومین جلسه کمیته راهبردی سلامت مجتمع آموزشی شهید مهدوی طبق برنامه قبلی سه شنبه(8 مرداد) برگزارشد. این جلسه با حضور پزشکان،متخصصان و صاحبنظران حوزه سلامت  در سالن کنفرانس یک مجتمع...

آزمون ارزشیابی علمی د انش آموزان پایه هفتم و هشتم (advance)

  آزمون مصاحبه فردی جهت ارزشیابی علمی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم (advance ) برگزار گردید. این آزمون از تاریخ سوم مردادماه طی 4 روز انجام شد.    

برگزاری جلسه اولیا مقطع یازدهم و دوازدهم

جلسه معارفه کادر و ارائه برنامه ها و کلیات سال تحصیلی پیش رو مقطع یازدهم و دوازدهم  باحضور اولیای مقطع، مدیرعامل،مدیر مجتمع، مدیر مقطع و همچنین مشاورین هر دو...

آغاز امتحانات دوره تابستانی مجموعه دیپلم بین الملل

ا امتحانات دوره تابستانی مجموعه دیپلم بین الملل( IB DIPLOMA PROGRAMME) ) ازتاریخ 5 مرداد ماه آغاز گردید. این دوره از امتحانات تا 8 مردادماه ادامه خواهد داشت. آزمون مذکور...