پنج شنبه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۸

کسب رتبه برترطراحی لباس در نمایش صحنه ای

خانم پارمیس حسینی از پایه نهم موفق به کسب رتبه برتر طراحی لباس در نمایش صحنه ای شد . به امید موفقیت های روزافزون تک...

کسب رتبه برتر در رشته تک نوازی

دانش آموز پایه هفتم خانم صدف پسیخانی موفق به کسب مقام اول در رشته تکنوازی؛ تنبک شد. به امید موفقیت های روزافزون تک تک دانش...

بازارچه ای با طعم مهربانی

کسی نیک بیند به هر دو سرای            که نیکی رساند به خلق خدای در آستانه سال نو و طبق روال...

15 اسفند روز درختکاری، گرامی باد

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                    هر ورقش دفتریست معرفت کردگار دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید...

گالری تصاویر متوسطه یک