شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸

برگزاری جشن نوروز در پیش دبستان

بهار با عطر بنفشه ها آغاز شد، پرنده ها در آسمان آبی بال و پر گشودند و باغچه ها گل ها را در بر...

جشن زمستانه پیش دبستان در روز نیک زیستی

و بهار می آید و ما از نشست قدم هایش بسیار ، بسیار گل می چینیم و با شادی و نشاط همه را تقدیم...

پیش دبستان در جشن خیریه

در دستانم گل محبت جوانه می زند ، دستت را به من بده... کودکان آینده سازان فردای ایران هستند ، هر بذری که امروز در...

پیش دبستان در جشن درختکاری

همزمان با فرا رسیدن روز درختکاری ، نوآموزان پیش دبستان به گل کاری پرداختند و از این که با کاشتن گل سهمی در سر...