دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸

ویژه برنامه هفته ملی کودک در پیش دبستان

بمناسبت هفته ملی کودک  ویژه برنامه ای توسط کودکان پیش دبستانی اجرا شد . دانش آموزان همراه با مربیانشان درباره آرزوهای  خود صحبت کردند و این ...

چهارمین جلسه عمومی اولیا در خانه کودک

چهارمین جلسه عمومی اولیا در خانه کودک برگزار گردید .

گرامی داشت روز کودک در پیش دبستان

دنیا با لبخند کودکان زیباست .

بینایی سنجی در پیش دبستان

بینایی سنجی در پیش دبستان انجام شد .