چهارشنبه, ۱۵ مرداد, ۱۳۹۹

اولین بازدید در سال تحصیلی جدید 95-94 در مقطع متوسطه یک...

درروز یکشنبه مورخ  94/7/12 دانش آموزان پایه هشتم (کلاس 8/1 و 8/2 ) در ساعت 9:00 الی 12:00  همراه با مربیان خود از پژوهشگاه زلزله...

برگزاری جلسه دیدار اولیا با دبیران

روز دوشنبه مورخ 92/9/11 ساعت 15 الی 16:30 جلسه دیدار اولیا با دبیران هرسه پایه مقطع دبیرستان برگزار گردید. که در این جلسه اولیا...

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی پایه دهم

در روز دوشنبه مورخ 3 آبان ماه انتخابات شورای دانش آموزی ، با حضور دانش آموزان  پایه دهم برگزار گردید.    

خانم روژین خان افشار قهرمان کتابخوانی از کلاس 4/5 شناخته شدند...

با حضور اعضا خانه فرهنگ وهنر وسرکار خانم نبوی اموزگار کلاس 4/5 از دانش آموز کتابخوان خانم روژین خان افشار تقدیر شد