اردوی مسجد جامع ولنجک

اردوی مسجد جامع ولنجک در روزهای شنبه ۶ آبان ماه و دوشنبه ۸ آبان ماه برای پایه های اول و دوم برگزار گردید.

هفته ی کتاب و کتابخوانی ، استقبال از طرح برایم بخوان

هفته ی کتاب و کتابخوانی شروعی برای ارسال کتاب و استقبال از طرح برایم بخوان در خانه ی کودک .

چو عضوی به درد آورد روزگار ...

سلام به دل هایی که همیشه در کنار ما هستند، به دست هایی که زکاتش را با بخشش می دهند و به عزیزانی که از جنس محبت و وجودشان منشأ خیرو برکت می باشد. قدردان الطاف شما هستیم.

جلسه بیست دقیقه ای اولیاء پیش دبستان پسرانه شهید مهدوی با...

در روز پنجشنبه مورخ۱۳۹۷/۱۰/۶جلسه دیدار مربیان فارسی ، انگلیسی ،فرانسه ،هنردر پیش دبستان پسرانه برگزار شد .در این جلسه بررسی کارنمای پیشرفت تحصیلی به...