یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸

گرامی داشت سیزده آبان در پیش دبستان

سیزده آبان روز دانش آموز گرامی باد .

قنادان کوچک در کارگاه نان و شیرینی تهران

دختران کلاس آبی از کارگاه نان و شیرینی تهران بازدید کردند ...

اردوی برون استانی اصفهان

طبق برنامه مشخص شده در تقویم اجرایی، دانش آموزان هر پایه از یکی شهرهای تاریخی و زیارتی بازدید به عمل می آورند.  دانش آموزان...

جشنواره کتاب و جامعه

در راستای توجه به کتاب ، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترغیب دانش آموزان و جامعه به کتاب نه فقط به عنوان امری تکلیفی در حوزه...