شروع ثبت نام ترم جدید کلاس های آموزش موسیقی از تاریخ 97/07/21 آغاز خواهد شد.
اولیا محترم می توانند برنامه دقیق کلاس ها(ساعت و روز) را در سایت آموزشی مجتمع شهید مهدوی مشاهده نمایند.

چنانچه تمایل به شرکت فرزندانمان در این کلاس ها دارید جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به دفتر مراجعین دبستان، سرکار خانم عرب مراجعه فرمایید. quot;”))