يک درخت ميتواند شروع يک جنگل باشد
يک شمع مي تواند پايان تاريکي باشد
يک واژه ميتواند بيانگر يک هدف باشد

و امروز برای دختران ما در شروع نیمه دوم سال تحصیلی 98-99 مي تواند آن “يک” باشد. دخترانی مصم و سخت کوش که برای رسیدن به قله آمال و آرزوهایشان با کلمه خستگی بیگانه هستند.
روحیه قوی و خستگی ناپذیر دختران مقطع متوسطه 2(پایه نهم و دهم) به طور حتم انگیزه مدیران و دبیران را برای تلاش بیشتر، دوچندان کرده است تا نیمه دوم سال تحصیلی را نیز با قدرت به پیش ببریم.
برهمین اساس و در واپسین روزهای دی ماه سرفصل دیگری از هدفی که در پیش گرفته ایم را آغاز کردیم تا به همت دانش آموزان و تدبیر آموزگاران این مقطع پایان خوشی را برای سال جاری تحصیلی رقم بزنیم.

“مسیر پیش رویتان سبز”

سی سال تلاش ،سی سال شایستگی و افتخار