برف آمد، معابر یخ زد ، اما مربیان پیش دبستان پرتوان تر از همیشه جهت برنامه ریزی ماه بهمن با عشق آمدند و  محبت پراکندند ؛ با سپاس از حضورشان .