با پایان سال تحصیلی پایه ششم، دانش آموزان این پایه سر فصل جدیدی را در دوران تحصیل خود باز خواهند کرد. ورود به مقطع متوسطه یک و کسب تجربیات علمی متفاوت تر.

این در حالی است که مدیران این مقطع برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان پایه ششم و ایجاد یک تصویر پیش زمینه از سال تحصیلی آینده، کلاس های

مقدماتی را برای دختران دانش آموز طراحی واجرا کردند. کلاس هایی که مهارت آنها را برای شروع تحصیل در مقطع متوسطه یک بالاتر خواهد برد.