اردوها و بازدیدها-متوسطه یک

 
 اردوی زیارتی- سیاحتی  
در تاریخ 94/11/7 گروهی از دانش آموزان نمازگزار مقطع متوسطه یک به همراه مربیان خود عازم سفر زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس شدند.


——————————————————————————————————————————————————————————-
بازدید دانش آموزان ازپژوهشگاه زلزله شناسی تهران
 
 
IMG_1081
——————————————————————————————————————————————————————————-
بازدید دانش آموزان پایه نهم ازکتابخانه ملی
 
IMG_0811
IMG_0831
——————————————————————————————————————————————————————————-
 بازدید دانش آموزان پایه هفتم و هشتم  ازکارخانه مواد غذایی پاک تلیسه (202)
 
20151017_11182820151017_10470220151017_114628
——————————————————————————————————————————————————————————-
بازدید دانش آموزان پایه نهم از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی
 
 
IMG_0651IMG_0662