اردوها و بازدیدها-متوسطه2

 
اردوی فرهنگی- تفریحی دانش آموزان  به شهر شیراز
در تاریخ دوازدهم بهمن ماه 94، اردوی فرهنگی- تفریحی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دو به همراه مربیان خود  برگزار شد.
 


——————————————————————————————————————————————————————————-
 
بازدید دانش آموزان از مجموعه تاریخی کاخ موزه گلستان
 
 

IMG_6007IMG_6031