دانش آموزان پایه دوم مقطع متوسطه 2 روز دوشنبه مورخ 93/12/4 به همراه مربیان مدرسه در اردوی تفریحی پینت بال و بولینگ باشگاه انقلاب شرکت کرده و اوقات خوشی را سپری کردند.

IMG_5751

IMG_5753

IMG_5758

IMG_5763