دانش آموزان پایه هفتم در روز پنجشنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه 93 طی اردویی یکروزه از مناطق دیدنی شهر کاشان بازدید نمودند.