در تاریخ 94/11/7 گروهی از دانش آموزان نمازگزار مقطع متوسطه یک به همراه مربیان خود عازم سفر زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس شدند.در این سفر دانش آموزان از آرامگاه فردوسی در شهر طوس و دهکده شاندیز بازدید نمودند.