شاهدِ اشک شوق بودن، لذت‌بخش‌ترین حسی که می‌توانیم تجربه کنیم و لذت‌بخش‌تراین‌که بتوانیم خودمان این حس خوب رابسازیم. کار زیبایی که توسط جمعی از دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی رقم خورد.

دانش آموزان نیکوکار و مهربانی که دوستان خود در مناطق محروم را فراموش نکردند و با ارسال هدایایی لبخند را بر چهره شان نشاندند.