بسم الله الرحمن الرحیم

 

در آستانه آغاز سال ۱۳۹۸ شاهد سیل سنگین و سهمگین در استان‌های متعدد کشورمان بودیم.

بحمدالله از اولین لحظات رخداد این حادثه، دانش آموزان با انسجام و اتحاد صحنه های زیبایی که حکایت از روح مهرورزی و عشق و ارادت به هموطنان را یادآور می‌شد آفریدند.

وظیفه داریم از همه دانش آموزان و والدین و همکاران محترم تقدیر و تشکر کنیم که خود را به دل آب زده و دل در کنار دلسوختگان این سیل قرار داده و گام دلجویی برداشتند.

امید داریم این باران رحمت الهی که چون مائده‌ای امید بخش، زمین های تشنه چندین ساله کشور را سیراب نمود ذخیره برای رشد وشکوفایی تولید واقتصاد محسوب گردد.

مجتمع آموزشی شهید مهدوی

98/1/25