در ادامه مراسم جشن روز دانش آموز پسران کلاس اولی یک روز خاص را با پدرانشان تجربه کردند. تجربه کوهنوردی و ساخت بادبادک. بادبادک هایی که با رنگ های شاد در هوا به حرکت درآمدند و یک روز گرم و شاد را در خنکای آبان برای دانش آموزان و پدرانشان به ثبت رساند.