اسامی دانش آموزان دبستان که در مسابقه کتابخوانی ( زندگی سید جمال الدین اسدآبادی ) شرکت نموده و حائز رتبه گردیده اند :
رتبه برتر : شایلی شهیدی – هانا رستمی
سروین ضابطیان – عسل رشیدی – پادینا رسولی – یاس تشرفی