مشاركت دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در محتواي جعبه سحر آميزِ درس عربي، برایمان انگیزه آفرین بود. فعاليت‌هایی که هم علاقه بيش از پيش به زبان عربي و كلام قرآن را ایجاد کرده است و هم این نوید را می‌دهد که دختران عزيز ما همچون همیشه در تمام عرصه ها موفق و پيشرو هستند.
از زحمات دبيران عزيز آنها و هم چنين دختران فعالمان صميمانه قدرداني مي كنيم.

بخش غیر ادونس
هفتم
ساینا هاشمی/پارمیدا احمدی /تانیا امیریاوری /نیکو مرتضوی /مریم بهروزی فرد /شایلی شاهسون /نیلوفر جزایری /مهان زره پوش /النا اذربرزین

بخش غیر ادونس
هشتم
آدرینا آذرمهر/ساره سیفان /جانان اباسهل /آرتمیس کیمیایی /دیانا جعفری /شیدا کلاهدوز /آیناز فلاح /تینا کریمی /لیلی پالیزبان

  • بخش ادونس
  • نهم
  • سوفیا پیر بابایی /نیکا وجدانی مهزاد دامادی /مهرا تخمه فروشان /ملیکا سانیانی /سارا وجدی /اوین عباس فرد /اگرین ابوترابی /
  • بخش ادونس
  •  دهم
  • عسل مهجوریان /طناز نوبختیان /بیتا غایی /النا رحیم نیا /آوین فخری نیان
  • بخش ادونس
  • هفتم 
  • سارینا افاضلی /آرمیتا تجاسم / باران تلاوت/ سیده یاسمن جزایری موسوی /نونا سادات حق شناس /عسل سلطانی جرجانکی /ناروین طاهری /پریسان غضنفری /زهرا غیبی /آنیسا فضل زرندی /آریانا مثنوی /نقره محبوب خلخالی /الیا هاشمی /عسل مهدی زاده / آوا صوفیان /روشا عظیم زادگان /هستی حاجی هاشمی