باتوجه به شرایط جوی و بارش سنگین برف همچنین عدم تردد آسان،امروز یکشنبه (۲۹ دی ماه) مقاطع تحصیلی تعطیل می باشند.