اعلام نتیجه آزمون ورودی پایه هفتم – اسفند 98

با سلام.

شما در آزمون ورودی پذیرفته شده اید. جهت انجام مراحل بعد ……….