حفظ محیط زیست و توجه به این امانت الهی از جمله دغدغه هایی است که در مجتمع آموزشی شهید مهدوی همواره به آن توجه می شود.

دغدغه ای که دانش آموزان خلاق این مجتمع را برآن داشت تا با دیدگاه های تازه و بکر در مسابقه ایده ها ی خارج از چارچوب بین‌المللی با عنوان Student Innovation Challenge 2020 شرکت کنند.

دراین رقابت بین المللی که تحت نظر سازمان Smartcircuits و با مشارکت  مجله علمی نوجوانان (Young Scientists Journal)

برگزار گردید؛ ۷۸۲۶  شرکت کننده طرح های خود را ارائه کردند. رقابتی چالشی ،هیجان انگیز والبته سخت. درپایان این ر قابت دانش‌آموزان عزیزمان مارال سامع کلاس ۸/۳ با ساخت انیمیشنی زیبا و ارسال نامه‌‌ی حاوی ایده‌ای جذاب برای حفظ لایه‌ی ازون و آوین عباسفرد کلاس ۸/۳ با اراﺋﻪی ایده‌ی طراحی اپلیکیشنی به جهت حفظ فاصله اجتماعی دوران ویروس کرونا در رقابت چندهزار نفری با اقتدار توانستند عنوان سوم را به خود اختصاص بدهند.

این افتخارآفرینی ارزشمند رابه دخترانمان(مارال سامع و آوین عباسی فرد) اولیا ،دبیران ، مدیران و خانواده بزرگ مجتمع آموزشی شهید مهدوی تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت بیشتر را آرزومندیم.

مسیر پیش رویتان همواره سبز