راهنمای جامع مربیان پیش دبستان / نویسنده :صدیقه مهدوی

عکس جلد کتاب

تازه ترین کتاب در حوزه آموزش پیش دبستانی با عنوان ” راهنمای جامع مربیان پیش دبستان ” منتشر شد.

کتاب ” راهنمای جامع مربیان پیش دبستان ” با موضوع آموزش پیش دبستانی نوشته ی خانم صدیقه مهدوی است که در سه بخش تدوین شده است. در مقدمه کتاب ، اهمیت دوران کودکی از نظر رشد جسمی ، ذهنی ، عاطفی و اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش اول به اصول آموزش پیش دبستان و بخش دوم به محورهای اصلی آموزش اختصاص دارد، بخش سوم بصورت جامع به فعالیت های آموزشی در کلاسهای پیش دبستان می پردازد.