انجمن اولیا و مربیان 96

سال تحصیلی 97 -96 :

تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان در سه کارگاه تخصصی :
1- کارگروه تخصصی توسعه فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی
2- کارگروه تخصصی بهداشت و سلامت
3- کارگروه فعالیت‌های عمرانی و رفاهی

 
اعضای منتخب اولیا محترم در انجمن اولیا و مربیان :
آقای دکتر بهفر – خانم دکتر اعتماد سعید – آقای مهندس سانیانی – آقای دکتر فرهادی – آقای دکتر نظری – آقای مهندس ادب – آقای دکتر نوذرپور – آقای مهندس غفاری – آقای دکتر علم الهدی – آقای دکتر مونسان – خانم سنجابی – آقای اسعدی مقدم – آقای دکتر رستمی
 

گزارش انجمن اولیا و مربیان درباره ساخت مدرسه در منطقه زلزله زده کرمانشاه

 


انجمن اولیا و مربیان مدارس از دیرباز به عنوان نماینده ارتباطی خانه و مدرسه عمل نموده و این نهاد بر پایه مشارکت اولیا و مربیان موجودیت می یابند و موجبات افزایش کارآمدی و اثربخشی مشارکت در تصمیم گیری و اجرا را تبلور می سازند در ارتقای امور آموزشی و پرورشی مدارس تأثیرات ماندگار به جا خواهد گذاشت.

والدین محترم مجتمع آموزشی شهید مهدوی نیز ضمن شناخت جایگاه موثر خانواده در تربیت نسل آینده با حضور ارزشمند خود در انجمن اولیا و مربیان این مرکز آموزشی و عضویت در کار گروه های تخصصی و مهارتی  نقش آفرین می باشند.