اولین دوره مسابقات شطرنج والدین و فرزندان (مقطع پیش دبستان و دبستان) روز پنجشنبه 28 اردیبهشت از ساعت 11 الی 13 در محل نهارخوری دبستان برگزار می گردد.

مادر یا پدر گرامی می توانید در قالب یک تیم همراه فرزندمان در این مسابقات شرکت کنید.

چنانچه مایل به شرکت در این مسابقه هستید تا روز چهارشنبه به معاون مقطع اطلاع دهید.

تربیت بدنی مجتمع