اجرای برنامه های پژوهشی در مدارس کودکان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه کندوکاو را در آنان نهادینه می کند. هدفی که در مجتمع آموزشی شهید مهدوی به صورت ویژه به آن پرداخته می شود. برهمین اساس و با با توجه به لزوم بررسی موضوع پروژه ها و انتخاب راهنمای پژوهش ، جلسه ای با حضور اساتید و دانشجویان حوزه موضوعات زیست محیطی برگزار گردید که با استقبال قابل توجه تعدادی از دانش آموزان مقطع متوسطه 2 روبرو شد. طبق برنامه های در نظر گرفته شده گروه تحقیقاتی 3پروژه ساخت هتل حشرات و کشت بر روی کاه و ساخت مزرعه عمودی را در یک دوره4 روزه ارائه کردند.

دراین پروژه گروه تخصصی نقش تسهیل گر را دارند و از دانش آموزان می خواهند تا گرد آوری اطلاعات را برعهده داشته باشند. در صورت نیاز می توانند پس از اتمام دوره 4 روزه ، ارتباط مجازی هم با دانش آموزان داشته باشند . این تیم بر فرایند کار نظارت دارند ولی ارزشیابی کار برعهده مدرسه خواهد بود .

موضوعات کلی در این جلسه در 5 شاخه زیر تعیین گردید :

1- حفظ محیط زیست : هر موضوعی که در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش داشته باشد . برای مثال : جلوگیری از گرم شدن زمین ،جلوگیری از انقراض گونه های جانوری،جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و …

2-  ارتقای سطح سلامت : هر موضوعی که در زمینه ارتقای سطح سلامت جسم و روان نقش داشته باشد . برای مثال طراحی و ساخت اعضای بدن مصنوعی بدن ،آسیب شناسی و رفع مشکلات روحی و روانی ، تشخیص ، پیشگیری و درمان انواع بیماری ها از جمله سرطان ،طراحی ، تولید و عرضه محصولات و برنامه غذایی مناسب و ..

3- راه اندازی کسب و کار کوچک : هر موضوعی که در حیطه کسب و کار قرار می گیرد . برای مثال : طراحی و یا اجرای کسب و کاری خلاقانه در قالب اپلیکیشن ،طراحی و عرضه کارهای هنری دارای نوآوری و ..

4-دنیای مدرن من : طراحی و خلق ابزار و وسایلی متناسب با نیازهای مدرن جهت سهولت بیشتر در زندگی

5-جامعه دلخواه من : آسیب شناسی و رفع نیازهای خود و سایرین در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم .

در انتهای جلسه مقرر گردید تا موضوعات جلسه در قالب فرمی طراحی شده به دانش آموزان ارایه گردد تا اولیای علاقه مند را به جهت Mentor شناسایی نماییم .

دکتر جواد رزمی به عنوان مجری این طرح در مجتمع آموزشی شهید مهدوی دراین باره گفت: دانش آموزان مجتمع شهید مهدوی با مشازکت دراین طرح ردپای سبز خود را در حفظ محیط زیست به ثبت می رسانند. مجتمع شهید مهدوی همواره در طرح های زیست محیطی پیشرو سرآمد بوده است و همین موضوع این فضای آموزشی را نسبت به دیگر فضاهای آموزشی منفک کرده است.