روز دوشنبه مورخ نهم اسفند ماه دانش آموزان پایه پنجم دبستان با هدف باز اندیشی عقاید و ارزش ها از موزه استاد فرشچیان بازدید کردند .