روز سه شنبه مورخ 97/10/4 دانشجویان رشته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی به سرپرستی استاد گرانقدر سرکارخانم کریم زاده از بخش پیش دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی بازدید کردند و باروش های تدریس پیش دبستان آشنا شدند .