جمعی از دانش آموزان متوسطه یک با هدف آشنایی با زندگی سالمندی و ارتقاء روحیه همدلی و نوع دوستی و همچنین ایجاد روحیه نشاط و امید از آسایشگاه های سالمندان کهریزک بازدید کردند؛ در این دیدار هدایایی از طرف دانش آموزان به این مرکز اهدا شد.