روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 دانش آموزان پایه دوم به بازدید از باغ گل و گیاه کنتیا رفتند . در این بازدید دانش آموزان از نزدیک با گونه های مختلف گیاهان ، اجزای آن ها و همچنین زیستگاه های آن آشنا شدند .