روز شنبه مورخ 23 آبان ماه دانش آموزان پایه سوم دبستان   از تصفیه خانه آب  تهران بازدید کردند. این بازدید در راستای اهداف واحد تلفیقی ( سیاره مان را به اشتراک بگذاریم ) انجام گردید .

در این بازدید دانش آموزان با مراحل تصفیه آب ، ابزارها و دستگاههای تصفیه  و همچنین روشهای صرفه جویی آب  آشنا شدند.

 

11037_orig