روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 18 و 95/8/19 دانش آموزان پایه سوم در راستای واحد اصلی چگونه خود را نظام مند سازیم به بازدید از موزه حیات وحش دارآباد رفتند .

در این بازدید دانش آموزان از نزدیک با گونه های مختلف جانوران ، چگونگی نگهداری بعضی از گونه های کمیاب و در حال انقراض که به صورت تاکسیدرمی بودند ، آشنا شدند .