دفاع مقدس یکی از بخش‌های مهم تاریخ ایران است که علاوه بر بعد نظامی، ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی دیگری هم داشته است.
برهمین اساس دانش آموزان پایه ششم مقطع دبستان برای آشنایی با این برهه از تاریخ کشورمان ودرک ارزش های آن از باغ موزه دفاع مقدس بازدید کردند.