به منظورتقویت روحیه پرسشگری و پژوهش ،روز سه شنبه مورخ 97/10/11 دانش آموزان کلاس دوم پسرانه شهید مهدوی از پنل های انرژی خورشیدی پیش دبستان بازدید کردند وبا مشاهده ، اطلاعاتی را در مورد چگونگی ذخیره انرژی خورشیدی کسب نمودند ، باشد تا با مطالعه و تحقیق راه های بهتری جهت بهره وری ازطبیعت در زندگی انسان کسب نمایند و دانشمندانی لایق برای آیندگان باشند.