مجتمع آموزشی شهید مهدوی  در روز یکشنبه 94/3/24 میزبان عموم بازدیدکنندگان محترم از مجتمع می باشد.

لذا، خواهشمند است جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره داخلی 253 ( خانم جوادی ) تماس حاصل فرمایید و ضمناً مشخاصات افراد بازدید کننده را به ایمیل info@mahdavischool.org ارسال فرمایید.