روز شنبه مورخ 97/10/22 کلاس های سفید و قرمز و زرد و سبز از آسمان نمای مجتمع آموزشی شهید مهدوی بازدید کردند .