مقطع متوسطه دو ( پایه نهم و دهم) روز شنبه مورخ 22 دی ماه به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و آغاز ترم دوم سال تحصیلی مراسم بازگشایی را برگزار نمود.در ابتدای این مراسم سر کار خانم رنجبران مدیریت محترم مقطع متوسطه دو به سخنرانی پرداختند.در ادامه دبیران نیز برای دانش آموزان در شروع نیمسال تحصیلی دوم آرزوی موفقیت کردند و در انتها نیز مدیریت مقطع و دبیران به اهدا گل به تک تک دانش آموزان پرداختند و در ابتدای ورود به کلاس مراسم عبور از زیر قران انجام شد.