پیش دبستان در سی امین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی مجتمع آموزشی شهید مهدوی این بار از نگاه دوربین