تیم بسکتبال مقطع متوسطه یک در روز جمعه 92/12/9 با نتیجه 1-40 تیم مدرسه متوسطه یک مصباح الهدی را برد.