امروزه در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران، بحث روش های تدریس یکی از چالش های معلمان محسوب می شود و بکارگیری روش تدریس مناسب با هر ماده درسی از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، یکی از مسائل اساسی که در حال حاضر نظام های آموزشی با آن روبرو است، بحث ایجاد نوآوری و تغییر در روش های تدریس است که می تواند در متناسب سازی محتوا و روش های آموزشی با زندگی دوره بزرگسالی نقش مهمی ایفا نمایند.

حساسیت این موضوع و همسو بودن با سیستم های مدرن آموزشی مسئولان مجتمع آموزشی شهید مهدوی را برآن داشت تا کارگاه هایی را با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار کند.گرایش به سوی آموزش و یادگیری فعال و پویا،مورد توجه قرار دادن تفاوت‌های فردی و شخصیت مستقل هر دانش‌آموز و تمرکز بر آن‌ها، تشویق دانش آموزان به تفکر و تجزیه و تحلیل،استفاده از روش های ابتکاری و …… سرفصل هایی است که در سلسله کارگاه های آموزشی با نام “یادگیری تلفیقی ” دنبال خواهد شد.