دومین مرحله آزمون گزینه دو در روز جمعه 21 آبان ماه ساعت 9 صبح به آدرس ذیل برگزار می گردد.

آدرس حوزه : خیابان شریعتی-بالاتر از پل رومی- ایستگاه رضایی-بن بست نبوی-دبیرستان سما 1دخترانه