روز شنبه مورخ 98/11/25 همزمان با خجسته میلاد با سعادت ریحانه ی رسول خدا حضرت فاطمه ی زهرا ( س ) نوآموزان پیش دبستان در نماز خانه ی مجتمع آموزشی شهید مهدوی آیین شکرگزاری به جای آوردند .